Etiket arşivi chiller sistem

ileadmin

Biyogaz Nem Alma Sistemleri

Digester (çürütücü) tank çıkışında biyogaz tamamen suya doygundur ve %100 bağıl nemdedir. Neme doymuş biyogaz, özellikle gaz motorları için büyük problemler teşkil etmektedir. Digester çıkışı yaklaşık 35°C sıcaklıkta 1 Nm³/sa biyogaz yaklaşık 47 gr su buharı taşımaktadır. Bu sıcaklık değerinin altına düşüldüğü noktalarda su taşıma kabiliyeti azalan biyogaz içindeki su buharı suya dönüşmektedir. Öncelikle hatlarda kondens oluşumuna sebep olan bu durum prosesin ilerleyen noktalarında çok daha farklı problemlere de zemin oluşturmaktadır. Biyogaz içindeki hidrojen sülfür (H₂S) su ile buluştuğunda sülfürik aside dönüştüğü için problem sadece kondens suyu problemi olmaktan da çıkmaktadır.

Biyogaz nem alma sistemleri bir diğer deyişle biyogaz chiller sistemler kondens ve kondese bağlı istenmeyen durumların önüne geçmek amacıyla kullanılmaktadır. Chiller sistem genel çalışma prensibi; kapalı devre soğutulan salamura sıvının, eşanjör iç yüzeyinde temas ettirilmesi esasına dayanmaktadır. 30-38°C sıcaklıkta eşanjöre alınan biyogaz, burada salamura sıvısı tarafından soğutulan yüzeyle temas ettiğinde hızlı bir şekilde yoğuşma meydana gelir. Nem taşıma kabiliyetini çok hızlı bir şekilde yitiren biyogaz içindeki su buharı suya dönüşür. Eşanjör çıkışı separatörde su tutulur ve biyogaz nemi alınmış şekilde gaz motorlarına gönderilir. Dünyanın önde gelen gaz motor üreticileri, kesinlikle neme doygun gaz ile besleme yapılmamasını önermektedir.